ŽIČARA UČKA

O NAMA AKTUALNO OPIS KONTAKT ARHIVA

OTVORENI POSTUPAK NABAVE

IZRADA GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ŽIČARE NA UČKU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM I GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA

1. Dokumentacija za nadmetanje

2. Projektni zadatak – Glavni projekt

3. Projektni zadatak – Izvedbeni projekt

MATERIJALI ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU DANA 30.11.2018

1. POZIV + DNEVNI RED s prijedlozima odluka za Skupštinu 2018

2. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima

3. a) Bilanca 2017

3. b) Odluka - nalog upravi za radnje GFI 2018

4. Izvjestaj NO skupštini drustva za nadzor za 2017. godinu.