ŽIČARA UČKA

O NAMA AKTUALNO OPIS KONTAKT ARHIVA

OTVORENI POSTUPAK NABAVE

IZRADA GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ŽIČARE NA UČKU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM I GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA

1. Dokumentacija za nadmetanje

2. Projektni zadatak – Glavni projekt

3. Projektni zadatak – Izvedbeni projekt

MATERIJALI ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU DANA 19.12.2019

POZIV + DNEVNI RED s prijedlozima odluka za Skupštinu 2019

1. Prijavnica - punomoć za skupštinu za 2019. godinu 

3. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu godinu

4. Izvjetaj NO o nadzoru poslovanja za 2018. godinu