ŽIČARA UČKA

O NAMA AKTUALNO OPIS KONTAKT ARHIVA
 

AKTUALNOSTI UZ RAD

POVIJEST ( profesor Božidar Ekl )

      Ugovor o osnivanju d.o.o.

      Izvadak iz registra trgovačkog suda

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM:

      Osmišljavanje programa definiranje svih sastavnica projekata

      Podjela programa na samostalne cjeline

STUDIJE:

      Predinvesticijska studija

      Studija izvedivosti i partnerski program -hrvatski jezik

      Studija izvedivosti i partnerski program-engleski jezik


      Elaborat o dokapitalizaciji-hrvatski jezik

      Elaborat o dokapitalizaciji-engleski jezik

      Izjava o preuzimanju novih poslovnih udjela

      Agencija za investicije i konkurentnost

      Društveni ugovor o osnivanju Žičara Učka d.o.o.

      Rješenje trgovačkog suda u Rijeci o osnivanju društva

      Ugovor o osnivanju konzorcija za izgradnju žičare

      Elaborat o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o

      Predinvesticijska studija

      Prezentacija RRP Učka MRR

      Poziv na uređenje imovinskopravnih odnosa


      Javni poziv vlasnicima čestica

      Procjembeni elaborat zemljišta za izgradnju Žičare Učka

Animacija trase - stara verzija