ŽIČARA UČKA

O NAMA AKTUALNO OPIS KONTAKT ARHIVA
Društveni ugovor o osnivanju Žičara Učka d.o.o. 
Rješenje trgovačkog suda u Rijeci o osnivanju društva
Ugovor o osnivanju konzorcija za izgradnju žičare
Elaborat o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o
Predinvesticijska studija
Prezentacija RRP Učka MRR
Dodatni sadržaji 
Usporedba trasa
Poziv na uređenje imovinskopravnih odnosa
Javni poziv vlasnicima čestica
Procjembeni elaborat zemljišta za izgradnju Žičare Učka
Prilozi za skupštinu u 2014. godini
Prilozi za skupštinu u 2015. godini
Prilozi za skupštinu u 2016.-e godine

Animacija trase - stara verzija
FOTOGALERIJE..............POGLEDAJTE!