ŽIČARA UČKA

O NAMA AKTUALNO OPIS KONTAKT ARHIVA
 

AKTUALNOSTI UZ RAD

POVIJEST ( profesor Božidar Ekl )

      Ugovor o osnivanju d.o.o.

      Izvadak iz registra trgovačkog suda

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM:

      Osmišljavanje programa definiranje svih sastavnica projekata

      Podjela programa na samostalne cjeline

STUDIJE:

      Predinvesticijska studija

      Studija izvedivosti i partnerski program -hrvatski jezik

      Studija izvedivosti i partnerski program-engleski jezik


      Elaborat o dokapitalizaciji-hrvatski jezik

      Elaborat o dokapitalizaciji-engleski jezik

      Izjava o preuzimanju novih poslovnih udjela

      Agencija za investicije i konkurentnost

      Društveni ugovor o osnivanju Žičara Učka d.o.o.

      Rješenje trgovačkog suda u Rijeci o osnivanju društva

      Ugovor o osnivanju konzorcija za izgradnju žičare

      Elaborat o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o

      Predinvesticijska studija

      Prezentacija RRP Učka MRR

      Dodatni sadržaji

      Usporedba trasa

      Poziv na uređenje imovinskopravnih odnosa


      Javni poziv vlasnicima čestica

      Procjembeni elaborat zemljišta za izgradnju Žičare Učka

      Prilozi za skupštinu u 2014. godini

      Prilozi za skupštinu u 2015. godini

      Prilozi za skupštinu u 2016. godini

      Prilozi za skupštinu u 2017. godini

Animacija trase - stara verzija