Menu

Novosti

Zapisnik s Godišnje skupštine društva

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Redovna Godišnja skupština društva i prilozi

Ishodovana lokacijska dozvola za projekt Žičare Učka

Zapisnik s Godišnje skupštine

Poziv za Godišnju skupštinu i prilozi

Predstavljanje projekta Žičara Učka na Vijeću Općine Lovran

Redovna godišnja skupština društva

ŽIČARA UČKA: Ideja stara stotinu godina završila svoj ključni financijski proces