Menu

Sastanak s Ministarstvom prometa – obračun naknade koncesije za žičare

Između stručnog tima projekta Žičara Učka i radne skupine Ministarstva prometa, 3. svibnja 2019., održan je sastanak na temu prijedloga Uredbe o načinu i uvjetima obračuna naknade koncesije za žičare. Stručni tim je u sklopu e-savjetovanja iznio svoje primjedbe na predloženi tekst Uredbe, a koje se tiču prvenstveno previsokog (5% od ukupnog prihoda) varijabilnog dijela naknade za koncesiju. Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare donesena je 29.11.2019. godine, a vrijedi od 07.12.2019. godine te je njom utvrđeno da varijabilni dio treba iznositi 2,5%.