Menu

Poziv za Godišnju skupštinu i prilozi

1) Prijavnica – Punomoć

2) Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku

3) a) GFI-POD

3) b) Bilješke uz financijske izvještaje – 2019.

3) c) Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti – 2019.

3) d) GFI-POD

3) e) Bilješke uz financijske izvještaje – 2020.

3) f) Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti – 2020.

3) g) GFI-POD

3) h) Bilješke uz financijske izvještaje – 2021.

3) i) Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti – 2021.

4) Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019., 2020., 2021.

6) Odluka o odobrenom kapitalu

7) Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora

8) Odluka o ovlaštenju za izradu potpunog teksta Dr. ugovora

POZIV + DNEVNI RED s prijedlozima odluka za Skupštinu 2022 NOVO