Menu

Redovna godišnja skupština društva

Redovna godišnja skupština društva, održana je 19. prosinca 2019. Na njoj je održana prezentacija draft verzije Glavnog projekta. Skupština je jednoglasno dala razrješnicu upravi i NO za 2018. godinu i prihvatila GFI za 2018. godinu.