Menu

ŽIČARA UČKA: Ideja stara stotinu godina završila svoj ključni financijski proces

Žičara Učka, društvo koje od 2010. razvija ideju staru više od stotinu godina o tome da se na području Liburnije sa žičarom povežu more i planina, završilo je svoj ključni financijski proces, dokapitalizaciju društva. Naime, zainteresirani poslovni krugovi, građani i lokalna i regionalna samouprava mogli su do 31. siječnja 2018. sudjelovati u procesu povećanja temeljnog kapitala Žičare Učka. Proširenje vlasničke strukture društva, nužno je kako bi se moglo nastaviti s razvijanjem projekta izgradnje žičare na Učku.

Kao što je poznato, žičara bi povezala Medveju i Vojak u dužini od gotovo pet kilometara, a dokapitalizacija društva protekla je iznad očekivanja Uprave. To je dobar signal da postoji zanimanje raznih društvenih čimbenika za ovaj kapitalni turistički i gospodarski pothvat na Učki, odnosno da šira zajednica vjeruje u njegovu realizaciju i korisnost. Gradsko vijeće Opatije, može se navesti kao svježi primjer, na svojoj sjednici u srijedu prihvatilo je prijedlog društva da ova lokalna jedinica također sudjeluje u dokapitalizaciji Žičare sa 160 tisuća kuna.

Drugim riječima, povećanje temeljnog kapitala društva čini žičaru korak bliže realnosti, odnosno izgradnji. Jasno, pred Miloradom Stanićem, Željkom Kuišem i Mladenom Blaževićem, volonterskim trojcem koji se okupio u Žičara Učka d.o.o. i uhvatio u koštac s kompliciranom i dugotrajnom realizacijom ideje o izgradnji učkarske žičare, za koju su mnogi i danas sigurni da je utopijske naravi, još je puno organizacijskog posla. No, ključni posao, povećanje temeljnog kapitala društva, dao im je snažan vjetar u leđa.